News


Yoga phục hồi là một phong cách yoga với thực hành thư giãn sâu, và nó chính là cách thực hành tiếp nhận, thụ động, chứ không phải là thực hành chủ động. Và yoga phục hồi- Yin yoga không giống như các phong cách yoga chủ động trong đó các tư thế kết nối với nhau như ''dòng chảy'', sự khác biệt các tư thế trong yoga phục hồi hay yin yoga thì giữ từ 5 phút đến 10 phút.

Trong bất kỳ phong cách yoga nào, một phần của việc tập luyện là buông bỏ bản ngã. Yoga phục hồi - Yin yoga cũng không khác, yoga dạy sự kiên nhẫn, tận tâm và đức tin. Tâm trí của bạn sẽ dễ dàng thích nghi tốt hơn với những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày và được hòa hợp với cơ thể của bạn.

𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐌𝐚𝐧𝐠 Đế𝐧 𝐓𝐡ô𝐧𝐠 Đ𝐢ệ𝐩: 𝐘ê𝐮 𝐓𝐡ươ𝐧𝐠 - 𝐕ẻ Đẹ𝐩 - 𝐓ự𝐚 𝐍𝐡ư 𝐍𝐡ữ𝐧𝐠 𝐕𝐢ê𝐧 𝐊𝐢𝐦 𝐂ươ𝐧𝐠.

Cty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Yoga House
Trụ Sở: 849/23 Lũy Bán Bích P Tân Thành Q Tân Phú

Read More

𝐍𝐆𝐎̂𝐈 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐘𝐎𝐆𝐀 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐍𝐎̛𝐈 𝐊𝐇𝐎̛𝐈 𝐍𝐆𝐔𝐎̂̀𝐍 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂 𝐕𝐀̀ 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐀𝐍 🌿

🍀 𝐆𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂𝐧 𝐛𝐞̂̀, 𝐭𝐚̂́𝐩 𝐧𝐚̂́𝐩 𝐯𝐚̀ đ𝐚̂̀𝐲 𝐡𝐨̂́𝐢 𝐡𝐚̉, 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟒𝐡 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐫𝐚 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧? Đôi lúc khi nhìn lại, chúng ta vẫn chưa có phút giây nào cho bản thân mình. Phần lớn thời gian là dành cho công việc, gia đình và những mối quan hệ xã hội.

🌷 𝑽𝒐̛́𝒊 𝒔𝒖̛́ 𝒎𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ Đ𝒐̛𝒏 𝑽𝒊̣ 𝑪𝒉𝒂̆𝒎 𝑺𝒐́𝒄 𝑺𝒖̛́𝒄 𝑲𝒉𝒐̉𝒆 𝑻𝒊𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 & 𝑪𝒂̉𝒎 𝑿𝒖́𝒄 𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒂 𝑳𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒂̣̂𝒑 𝑯𝒂̣𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒖́𝒄, 𝒀𝒐𝒈𝒂 𝑯𝒐𝒖𝒔𝒆 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝑵𝒈𝒐̂𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̛𝒊 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒉𝒐̣𝒄 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒂̉𝒎 𝒙𝒖́𝒄 𝒀𝒆̂𝒖 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 – 𝑯𝒂̣𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒖́𝒄 – 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑨𝒏.

✨ 𝐊𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐲 𝐬𝐮̛̣ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, với đội ngủ HLV tận tâm chuyên nghiệp, trang thiết bị tiện nghi, hiện đại, kết hợp với một phương pháp học tập, làm việc khoa học. 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 tin chắc rằng sẽ mang đến cho bạn những thước phim tinh thần, đông đầy cảm xúc tích cực như ở chính ngôi nhà của bạn.

❤ 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐱𝐢𝐧 𝐜𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̀ 𝐁𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̣̆𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐬𝐮̛̣ 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐀𝐧.

--------------------------------------------------------
𝒀𝑶𝑮𝑨 𝑯𝑶𝑼𝑺𝑬
CTY TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Yoga House
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 08 9999 1554
Trụ Sở: 849/23 Luy Ban Bich, Tan Phu District
#yogahouse #yoga

Read More

𝐘𝐈𝐍 𝐘𝐎𝐆𝐀 𝐆𝐈𝐎̛́𝐈 𝐕𝐀̆𝐍 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆🌿

👉𝐘𝐈𝐍 𝐘𝐎𝐆𝐀 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐆𝐈𝐎̛́𝐈 𝐕𝐀̆𝐍 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 đ𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐱𝐮 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠. Nhiều anh chị làm việc GIỚI VĂN PHÒNG đã nhận ra giá trị của Yoga, và bắt đầu ứng dụng như một phần giúp giảm căng thẳng, chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho bản thân sau một ngày dài làm việc trên máy tính.

💫𝐑𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚̂𝐮 𝐡𝐨̉𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̣̆𝐭 𝐫𝐚 𝐠𝐮̛̉𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐥𝐚̀:
- 𝘌𝘮 𝘭𝘢̀𝘮 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘷𝘢̆𝘯 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨, 𝘦𝘮 𝘣𝘪̣ 𝘯𝘩𝘶̛́𝘵 𝘮𝘰̉𝘪 𝘬𝘦́𝘰 𝘥𝘢̀𝘪 𝘤𝘰́ 𝘣𝘢̀𝘪 𝘵𝘢̣̂𝘱 𝘠𝘰𝘨𝘢 𝘯𝘢̀𝘰 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘦𝘮 đ𝘰̛̃ đ𝘢𝘶 𝘯𝘩𝘶̛́𝘵 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘢̣?
- 𝘌𝘮 𝘯𝘨𝘰̂̀𝘪 𝘷𝘢̆𝘯 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘰̂́𝘵 8-10 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨, 𝘦𝘮 𝘣𝘪̣ 𝘤𝘢̆𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̆̉𝘯𝘨, 𝘢́𝘱 𝘭𝘶̛̣𝘤 𝘷𝘢̀ 𝘩𝘢𝘺 đ𝘢𝘶 𝘯𝘶̛̃𝘢 đ𝘢̂̀𝘶, 𝘠𝘰𝘨𝘢 𝘤𝘰́ đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘳𝘪̣ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘢̣?
Và rất nhiều câu hỏi được gửi đến.

🍀𝐘𝐢𝐧 𝐘𝐨𝐠𝐚 - 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐥𝐮́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲. Yin Yoga không phải là thuốc, nhưng với những bài tập mà đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐮̃ 𝐇𝐋𝐕 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 mang lại sẽ giúp học viên quay về trạng thái cân bằng, giúp cơ thể chuyển hóa 𝐓𝐀́𝐈 𝐓𝐀̣𝐎 𝐍𝐀̆𝐍𝐆 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆 𝐓𝐔̛̣ 𝐏𝐇𝐔̣𝐂 𝐇𝐎̂̀𝐈, 𝐒𝐔̛̣ 𝐌𝐄̣̂𝐓 𝐌𝐎̉𝐈, 𝐔𝐄̂̉ 𝐎𝐀̉𝐈, Đ𝐀𝐔 𝐍𝐇𝐔̛́𝐓, 𝐒𝐄̃ 𝐃𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐀𝐍 𝐁𝐈𝐄̂́𝐍.

💖𝐘𝐢𝐧 𝐘𝐨𝐠𝐚 - 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐒𝐞̃ 𝐆𝐢𝐮́𝐩 𝐁𝐚̣𝐧 𝐂𝐨́ 𝐍𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐌𝐨̛́𝐢, 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐋𝐚̀𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐆𝐢̀ Đ𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐚̣𝐢.
--------------------------------------------------------
𝒀𝑶𝑮𝑨 𝑯𝑶𝑼𝑺𝑬
CTY TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Yoga House
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 08 9999 1554
Trụ Sở: 849/23 Luy Ban Bich, Tan Phu District
#yogahouse #yoga

Read More

𝐋ớ𝐩 𝐏𝐡ụ𝐜 𝐇ồ𝐢 - Ứ𝐧𝐠 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐘𝐢𝐧 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐭ạ𝐢 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞

⁉ Bạn đang gặp mệt mỏi trong cuộc sống, công việc, các mối quan hệ?
⁉ Bạn thường xuyên mất ngủ, stress và lo âu?
⁉ Bạn muốn được phục hồi sức khỏe cho cơ thể và tinh thần?

💝Vậy thì Yin Yoga là một giải pháp cho bạn. Yin Yoga giúp cả cơ thể và tâm hồn của bạn được phục hồi, trở lại trạng thái bình an ban đầu.

🌱𝗡𝗴𝗼𝗮̀𝗶 𝗿𝗮, 𝗬𝗶𝗻 𝘆𝗼𝗴𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗴 𝗹𝗮̣𝗶 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗹𝗼̛̣𝗶 𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝘀𝘂̛́𝗰 𝗸𝗵𝗼̉𝗲, 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺:
• Giảm căng thẳng, xóa tan phiền muộn
• Giúp ta nhận thức những khu vực tích tụ căng thẳng trong cơ thể
• Kích hoạt khả năng tự chữa lành cơ thể
• Tăng sức dẻo dai và linh hoạt
• Tăng cường sức mạnh của cơ thể
• Sự tĩnh lặng: mang đến sự cân bằng tâm trí

Đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/QrrGqM4DvrPtyJEB9

📍𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐥𝐚̀ Đ𝐨̛𝐧 𝗩𝐢̣ 𝐂𝐡𝐚̆𝐦 𝗦𝐨́𝐜 𝐒𝐮̛́𝐜 𝗞𝐡𝐨̉𝐞 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝗧𝐡𝐚̂̀𝐧 & 𝐂𝐚̉𝐦 𝗫𝐮́𝐜 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝗤𝐮𝐚 𝗟𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝗧𝐚̣̂𝐩 𝗛𝐚̣𝐧𝐡 𝗣𝐡𝐮́𝐜.
--------------------------------------------------------
𝒀𝑶𝑮𝑨 𝑯𝑶𝑼𝑺𝑬
CTY TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Yoga House
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 08 9999 1554
Trụ Sở: 849/23 Luy Ban Bich, Tan Phu District
#yogahouse #yoga https://forms.gle/QrrGqM4DvrPtyJEB9

📍𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐥𝐚̀ Đ𝐨̛𝐧 𝗩𝐢̣ 𝐂𝐡𝐚̆𝐦 𝗦𝐨́𝐜 𝐒𝐮̛́𝐜 𝗞𝐡𝐨̉𝐞 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝗧𝐡𝐚̂̀𝐧 & 𝐂𝐚̉𝐦 𝗫𝐮́𝐜 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝗤𝐮𝐚 𝗟𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝗧𝐚̣̂𝐩 𝗛𝐚̣𝐧𝐡 𝗣𝐡𝐮́𝐜.
--------------------------------------------------------
𝒀𝑶𝑮𝑨 𝑯𝑶𝑼𝑺𝑬
CTY TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Yoga House
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 08 9999 1554
Trụ Sở: 849/23 Luy Ban Bich, Tan Phu District
#yogahouse #yoga">

Read More

[𝐓𝐀̆𝐍𝐆 𝐂𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐇𝐄̣̂ 𝐕𝐀̣̂𝐍 Đ𝐎̣̂𝐍𝐆 – 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐂𝐀́𝐂 𝐁𝐄̣̂𝐍𝐇 𝐕𝐀̀𝐎 𝐌𝐔̀𝐀 𝐇𝐄̀]

- Giai đoạn giao mùa đã đến, thời tiết bắt đầu nóng lên báo hiệu bắt đầu những ngày hè ôi bức. Nhà nhà, người người đều chuẩn bị cho mình và gia đình những chuyến đi chơi, nghỉ mát để thay đổi bầu không khí, lấy lại tinh thần sau những ngày làm việc mệt mỏi.

- Song song đó, chính sự bất lợi của thời tiết, 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐧𝐠, 𝐦𝐮̛𝐚 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐞̂̃ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐫𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̂ 𝐡𝐚̂́𝐩, 𝐡𝐞̣̂ 𝐛𝐚̣𝐜𝐡 𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭, 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̃𝐦 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧, 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐯𝐢,... 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐨̛̉ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐨̛̉ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐧𝐡𝐨̉.

- Vậy làm thế nào để mùa Hè không còn là nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Chúng ta cần phải:

- 𝐁𝐨̂̉ 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠: Ăn uống đúng giờ, uống nhiều nước, bổ sung Vitamin tạo hệ miễn dịch cho cơ thể, ngăn ngừa vi khuẩn từ bên ngoài như vi khuẩn, virus,...

- 𝐓𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐞̣̂ 𝐯𝐚̣̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐧𝐠: Tập thể dục, thể thao. Nhất là các bé nhỏ: tạo cho con môi trường, thói quen vận động: chơi bóng rổ, tập thể dục, chạy bộ,... Giúp con tăng sức đề kháng bên trong, kiểm soát tốt tình trạng căng thẳng sẽ là biện pháp phòng tránh sưng hạch bạch huyết.

- 𝐓𝐚̣𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢, 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐜𝐚̉𝐦 𝐱𝐮́𝐜 𝐛𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡: Tập Yoga, thiền, các bài tập hít thở, để nuôi dưỡng Tâm – Thân – Trí cũng là một cách nuôi dưỡng cơ thể, phòng ngừa bệnh lý cho cơ thể tốt nhất.

𝒀𝑶𝑮𝑨 𝑯𝑶𝑼𝑺𝑬
CTY TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Yoga House
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 08 9999 1554
Trụ Sở: 849/23 Luy Ban Bich, Tan Phu District
#yogahouse #yoga

Read More

🫶𝐘𝐎𝐆𝐀 𝐏𝐇𝐔̣𝐂 𝐇𝐎̂̀𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐘𝐎𝐆𝐀 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄

🔎𝐊𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐯𝐞̂̀ 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞, cơ thể căng thẳng, mệt mỏi, uể oải, áp lực cuộc sống và công việc, tâm trí của bạn không ổn định trong một thời gian dài.

💝Lúc này đây, bạn cần một giải pháp nào đó giúp cả cơ thể và tâm hồn của bạn được phục hồi, trở lại trạng thái bình an ban đầu. 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 đ𝐨́ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐇𝐨̂̀𝐢.

👉𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐜𝐨̛ 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐭𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉. Cơ thể được đưa vào các tư thế khác nhau một cách an toàn và thoải mái với các công cụ hỗ trợ như gối, mền, dây buộc và ghế…

🌻𝐋𝐨̛̣𝐢 𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐇𝐨̂̀𝐢
• Làm tăng kỹ năng thư giãn một cách có ý thức
• Giúp ta nhận thức những khu vực tích tụ căng thẳng trong cơ thể
• Kích hoạt khả năng tự chữa lành cơ thể
• Tăng sức dẻo dai và linh hoạt
• Tăng cường sức mạnh của cơ thể và tâm trí

🍀𝑴𝒖̣𝒄 đ𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒀𝒐𝒈𝒂 𝑷𝒉𝒖̣𝒄 𝑯𝒐̂̀𝒊 𝒍𝒂̀ đ𝒆𝒎 đ𝒆̂́𝒏 𝒉𝒐̣𝒄 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂̉𝒎 𝒈𝒊𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒐𝒂̉𝒊 𝒎𝒂́𝒊, 𝒅𝒆̂̃ 𝒄𝒉𝒊̣𝒖, 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒖̛ 𝒈𝒊𝒂̃𝒏 𝒔𝒂̂𝒖 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐̛ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒂̂𝒎 𝒕𝒓𝒊́, 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒍𝒖̛𝒖 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 đ𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒊̣ 𝒌𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒏𝒆́𝒏 𝒍𝒂̂𝒖 𝒏𝒈𝒂̀𝒚.

📍𝐇𝐚̃𝐲 𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐨 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐇𝐨̂̀𝐢.

--------------------------------------------------------
𝒀𝑶𝑮𝑨 𝑯𝑶𝑼𝑺𝑬
CTY TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Yoga House
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 08 9999 1554
Trụ Sở: 849/23 Luy Ban Bich, Tan Phu District
#yogahouse #yoga
Thêm vào bài viết của bạn

Read More

🎉𝐘𝐎𝐆𝐀 𝐃𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐃𝐎𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏

𝐘𝐨𝐠𝐚 đ𝐨̂𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐨̣̂ 𝐦𝐨̂𝐧 𝐲𝐨𝐠𝐚 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨́ 𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 các tư thế nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện, giúp duy trì sự thăng bằng tốt hơn trong các tư thế, từ đó bạn sẽ có thể thoải mái tập luyện và giãn cơ tối đa mà không lo bị té ngã.

🍀𝐘𝐎𝐆𝐀 Đ𝐎̂𝐈 𝐆𝐈𝐔́𝐏 𝐂𝐇𝐎 𝐁𝐀̣𝐍

𝟏. 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐥𝐨 𝐥𝐚̆́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠:
- Việc 2 người nắm tay trong lúc luyện tập yoga đôi sẽ mang đến một hiệu ứng mạnh mẽ tác động đến hệ thần kinh. Nhờ đó giúp giảm thiểu sự căng thẳng cho cơ thể.
𝟐. 𝐇𝐨̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢̣𝐧, 𝐜𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠:
- Yoga đôi đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và nhường nhịn lẫn nhau giữa 2 người. Từ đó giúp bạn sống chậm lại và nhìn nhận cuộc sống một cách đơn giản hơn.
𝟑. 𝐓𝐚̣𝐨 𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐚̂𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠:
- Khi tập luyện yoga đôi, mỗi người sẽ có một nhiệm vụ của riêng mình cũng như hỗ trợ đối phương, giúp mang đến sự cân bằng hoàn hảo khi luyện tập.
𝟒. 𝐂𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠:
- Yoga đôi đòi hỏi 2 người khi luyện tập phải thường xuyên tương tác và trò chuyện với nhau để thực hiện tốt các tư thế. Ngoài ra, để thực hiện được các tư thế yoga nâng cao hơn thì cả phải có sự tin tưởng, hỗ trợ nhau.

📍𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐥𝐚̀ Đ𝐨̛𝐧 𝗩𝐢̣ 𝐂𝐡𝐚̆𝐦 𝗦𝐨́𝐜 𝐒𝐮̛́𝐜 𝗞𝐡𝐨̉𝐞 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝗧𝐡𝐚̂̀𝐧 & 𝐂𝐚̉𝐦 𝗫𝐮́𝐜 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝗤𝐮𝐚 𝗟𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝗧𝐚̣̂𝐩 𝗛𝐚̣𝐧𝐡 𝗣𝐡𝐮́𝐜.

--------------------------------------------------------
𝒀𝑶𝑮𝑨 𝑯𝑶𝑼𝑺𝑬
CTY TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Yoga House
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 08 9999 1554
Trụ Sở: 849/23 Luy Ban Bich, Tan Phu District
#yogahouse #yoga

Read More

💖𝐋𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐀̣̂𝐏 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐘𝐎𝐆𝐀 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄

🍀𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐥𝐚̀ Đ𝐨̛𝐧 𝗩𝐢̣ 𝐂𝐡𝐚̆𝐦 𝗦𝐨́𝐜 𝐒𝐮̛́𝐜 𝗞𝐡𝐨̉𝐞 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝗧𝐡𝐚̂̀𝐧 & 𝐂𝐚̉𝐦 𝗫𝐮́𝐜 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝗤𝐮𝐚 𝗟𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝗧𝐚̣̂𝐩 𝗛𝐚̣𝐧𝐡 𝗣𝐡𝐮́𝐜.

🫶𝐕𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 “𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐢”, 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 nhận rất nhiều sự tin yêu của các mẹ bầu đang thực hiện sứ mệnh thiêng liêng.

🍀“𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐢”, đang là xu hướng hỗ trợ các mẹ bầu trong việc 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐠𝐢𝐚̃𝐧 𝐓𝐡𝐚̂𝐧 – 𝐓𝐚̂𝐦 – 𝐓𝐫𝐢́, giải tỏa những áp lực, mệt mỏi, đau nhứt, thay đổi nội tiết tố của cơ thể trong quá trình mang thai. Đặc biệt, quá trình luyện tập Yoga Bầu, các mẹ sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh, mẹ hạnh phúc, con thông minh, hỗ trợ các mẹ sẽ dễ dàng vượt cạn thành công bằng phương pháp sinh thường.

📍𝑻𝒂̣𝒊 𝒀𝒐𝒈𝒂 𝑯𝒐𝒖𝒔𝒆 𝒄𝒐́ 𝒄𝒂́𝒄 𝒌𝒉𝒐́𝒂 𝒉𝒐̣𝒄 𝑶𝒇𝒇𝒍𝒊𝒏𝒆 𝒗𝒂̀ 𝑶𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆, 𝒍𝒊𝒏𝒉 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 đ𝒆̂̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒎𝒆̣ 𝒍𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒉𝒐̣𝒏. 𝑽𝒖𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒊𝒏𝒃𝒐𝒙 𝒏𝒈𝒂𝒚 đ𝒆̂̉ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕.

--------------------------------------------------------
𝒀𝑶𝑮𝑨 𝑯𝑶𝑼𝑺𝑬
CTY TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Yoga House
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 08 9999 1554
Trụ Sở: 849/23 Luy Ban Bich, Tan Phu District
#yogahouse #yoga

Read More

🎊𝐌𝐮̀𝐚 𝐡𝐞̀ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 “𝐍𝐆𝐎̂𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂”
👉𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛́ 𝐦𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ Đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐂𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐒𝐮̛́𝐜 𝐊𝐡𝐨̉𝐞 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 & 𝐂𝐚̉𝐦 𝐱𝐮́𝐜 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜. Vừa qua, 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 đã thành công tổ chức sự kiện 𝐌𝐮̀𝐚 𝐡𝐞̀ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 “𝐍𝐆𝐎̂𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂” tại Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Nam Sài Gòn.

Yoga Tỉnh Thức là khi một người tập trung toàn bộ cảm xúc, cảm giác và suy nghĩ của mình vào một sự vật, sự việc mà không có bất kỳ phán xét gì. Luyện tập mindfulness là chúng ta đang luyện tập khả năng tập trung để sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc hiện tại.

Love-Beauty-Brilliant

Read More
Gọi cho chúng tôi
 
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com