Tin tức


ᑕᕼÚᑕ ᗰỪᑎG ᑎGÀY GIẢI ᑭᕼÓᑎG ᗰIỀᑎ ᑎᗩᗰ 30.

ᑕᕼÚᑕ ᗰỪᑎG ᑎGÀY GIẢI ᑭᕼÓᑎG ᗰIỀᑎ ᑎᗩᗰ 30.

ᑕᕼÚᑕ ᗰỪᑎG ᑎGÀY GIẢI ᑭᕼÓᑎG ᗰIỀᑎ ᑎᗩᗰ 30.4 ᐯÀ ᑫᑌỐᑕ TẾ ᒪᗩO ĐỘᑎG 01.5
🎊🎊 Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2022) và Quốc tế lao động 01/05/2022 🌍

🗓 Nhân dịp Ngày Giải phóng Miền Nam và Quốc tế lao động, Yoga House xin chúc toàn thể dân tộc Việt Nam: 𝘊𝘩ú𝘤 𝘥â𝘯 𝘵ộ𝘤 𝘝𝘪ệ𝘵 𝘕𝘢𝘮 𝘵𝘢 𝘭𝘶ô𝘯 𝘨ì𝘯 𝘨𝘪ữ 𝘷à 𝘱𝘩á𝘵 𝘩𝘶𝘺 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘨𝘪á 𝘵𝘳ị 𝘮à ô𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢 𝘵𝘢 đã để 𝘭ạ𝘪, 𝘭𝘶ô𝘯 độ𝘤 𝘭ậ𝘱, 𝘵ự 𝘥𝘰 𝘷à 𝘩ạ𝘯𝘩 𝘱𝘩ú𝘤. 𝘊𝘩ú𝘤 𝘤á𝘤 𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩ị, 𝘣ạ𝘯 𝘣è 𝘷à đồ𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝘪ệ𝘱 𝘤ó 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘨𝘪â𝘺 𝘱𝘩ú𝘵 𝘯𝘨𝘩ỉ 𝘯𝘨ơ𝘪, 𝘵𝘩ư 𝘨𝘪ã𝘯, 𝘤ó 𝘴ứ𝘤 𝘬𝘩ỏ𝘦 𝘵𝘩ậ𝘵 𝘵ố𝘵, 𝘭𝘶ô𝘯 𝘩𝘰à𝘯 𝘵𝘩à𝘯𝘩 𝘹𝘶ấ𝘵 𝘴ắ𝘤 𝘯𝘩𝘪ệ𝘮 𝘷ụ đượ𝘤 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘷à 𝘵ậ𝘯 𝘩ưở𝘯𝘨 𝘬ỳ 𝘯𝘨𝘩ỉ, 𝘤𝘶ộ𝘤 𝘴ố𝘯𝘨. 𝘊𝘩ú𝘤 𝘤á𝘤 𝘤𝘩á𝘶 𝘵𝘩𝘪ế𝘶 𝘯𝘩𝘪 𝘭𝘶ô𝘯 𝘤𝘩ă𝘮 𝘯𝘨𝘰𝘢𝘯, 𝘷𝘶𝘪 𝘷ẻ 𝘷à 𝘷ữ𝘯𝘨 𝘣ướ𝘤 để 𝘤𝘩ắ𝘱 𝘤á𝘯𝘩 ướ𝘤 𝘮ơ 🌟

🔊𝐓𝐡ô𝐧𝐠 𝐛á𝐨 𝐧𝐠𝐡ỉ 𝐥ễ: 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐛ắ𝐭 đầ𝐮 𝐧𝐠𝐡ỉ 𝐥ễ 𝐭ừ 𝐭𝐡ứ 𝟕, 𝐧𝐠à𝐲 𝟑𝟎/𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟐 đế𝐧 𝐡ế𝐭 𝐭𝐡ứ 𝟐, 𝐧𝐠à𝐲 𝟎𝟐/𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟐.
❤💞 𝐓𝐡ứ 𝟑, 𝐧𝐠à𝐲 𝟎𝟑/𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐛ắ𝐭 đầ𝐮 𝐡𝐨ạ𝐭 độ𝐧𝐠 𝐭𝐫ở 𝐥ạ𝐢.

💌 𝙈ộ𝙩 𝙡ầ𝙣 𝙣ữ𝙖, 𝙭𝙞𝙣 𝙘𝙝ú𝙘 𝙩ấ𝙩 𝙘ả 𝙢ọ𝙞 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙢ộ𝙩 𝙠ỳ 𝙣𝙜𝙝ỉ 𝙡ễ 𝙩𝙧à𝙣 đầ𝙮 𝙣𝙞ề𝙢 𝙫𝙪𝙞, 𝙜𝙞ả𝙞 𝙩ỏ𝙖 𝙘ă𝙣𝙜 𝙩𝙝ẳ𝙣𝙜, 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙡ơ 𝙡à 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙫𝙞ệ𝙘 𝙜𝙞ữ 𝙜ì𝙣 𝙨ứ𝙘 𝙠𝙝ỏ𝙚 𝙫à 𝙡𝙪ô𝙣 𝙩𝙝ự𝙘 𝙝𝙞ệ𝙣 5𝙆 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙥𝙝ò𝙣𝙜 𝙘𝙝ố𝙣𝙜 𝙙ị𝙘𝙝 𝙗ệ𝙣𝙝.😷

-------------------
𝒀𝑶𝑮𝑨 𝑯𝑶𝑼𝑺𝑬
𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤: fb.me/YogaHouseLBB
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 08 9999 1554
849/23 Luy Ban Bich, Tan Phu District
#yogahouse #yoga

Xem trên MXH Facebook
Gọi cho chúng tôi
 
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com