News


𝐍𝐆𝐎̂𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂

𝐍𝐆𝐎̂𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂

𝐍𝐆𝐎̂𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂

🎉Trường học không chỉ là nơi rèn luyện học tập, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nhân tài mà còn là ngôi nhà thứ 2 của các con gắn liền suốt những năm tháng cấp sách tới trường. Chính vì thế, với tâm niệm xây dựng cho các con một tuổi thơ đến trường không chỉ ngày ngày học tập và thi cử, 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜, ba mẹ cũng thật sự yên tâm khi cho con học tập dưới mái trường mà ba mẹ đã chọn.

🍀Hôm nay, 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 rất vinh dự phối hợp cùng với 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐢𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐍𝐚𝐦 𝐒𝐚̀𝐢 𝐆𝐨̀𝐧 tổ chức chương trình Mùa hè cùng “𝐍𝐠𝐨̂𝐢 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮́𝐜”, đơn vị tài trợ: 𝐂𝐡𝐚̉ Đ𝐮̀𝐦 𝐁𝐞̂́𝐩 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐇𝐚̣𝐧𝐡.

🫶Với mong muốn, mang lại cho các con một 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐨̛ 𝐛𝐚𝐲 𝐜𝐚𝐨, 𝐛𝐚𝐲 𝐱𝐚 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐞𝐦 𝐛𝐞́ 𝐧𝐡𝐨̉, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 “𝐆𝐢𝐞𝐨 𝐡𝐚̣𝐭 𝐦𝐚̂̀𝐦 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜” chính là tinh thần hạnh phúc và sự trải nghiệm tuyệt vời từ mọi thứ xung quanh.

🍀Lần này chúng tôi đem 𝐘𝐨𝐠𝐚 & 𝐆𝐨́𝐜 𝐛𝐞̂́𝐩 𝐭𝐚̀𝐢 𝐡𝐨𝐚 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐍𝐠𝐨̂𝐢 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮́𝐜 để kiến tạo nên một tuổi thơ đầy ấp tình 𝐘𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 thông qua 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝐇𝐨𝐚̀ 𝐛𝐢̀𝐧𝐡.

📌Chương trình được diễn ra vào: 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟓, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟒/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐.
📌𝑻𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝒊𝑺𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍 𝑵𝒂𝒎 𝑺𝒂̀𝒊 𝑮𝒐̀𝒏 – 𝑺𝒐̂́ 1, đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 5𝑨 𝑲𝑫𝑪 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑺𝒐̛𝒏, 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑯𝒖̛𝒏𝒈, 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒂́𝒏𝒉, 𝑻𝑷.𝑯𝑪𝑴

❤️Yoga Chăm sóc Sức khoẻ Tinh thần & Cảm xúc.
❤️ Góc bếp chữa lành tế bào và tâm hồn.

--------------------------------------------------------
𝒀𝑶𝑮𝑨 𝑯𝑶𝑼𝑺𝑬
CTY TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Yoga House
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 08 9999 1554
Trụ Sở: 849/23 Luy Ban Bich, Tan Phu District
#yogahouse #yoga

View On Facebook
Gọi cho chúng tôi
 
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com