News


𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐜ù𝐧𝐠 𝐯ớ𝐢 𝐇ọ𝐜 𝐕𝐢ệ𝐧 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐚 𝐊ỳ 𝐩𝐡ố𝐢 𝐡ợ𝐩 𝐭ổ 𝐜𝐡ứ𝐜 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐤𝐡ó𝐚 𝐡ọ𝐜 𝐋𝐚 𝐁à𝐧 Đị𝐧𝐡 𝐇ướ𝐧𝐠 𝐓ươ𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐢 tại Việt Nam

𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐜ù𝐧𝐠 𝐯ớ𝐢 𝐇ọ𝐜 𝐕𝐢ệ𝐧 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐚 𝐊ỳ 𝐩𝐡ố𝐢 𝐡ợ𝐩 𝐭ổ 𝐜𝐡ứ𝐜 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐤𝐡ó𝐚 𝐡ọ𝐜 𝐋𝐚 𝐁à𝐧 Đị𝐧𝐡 𝐇ướ𝐧𝐠 𝐓ươ𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐢 tại Việt Nam

Thật hạnh phúc khi chúng tôi vinh dự được phụng sự cho một tổ chức đa quốc gia - Yoga House cũng là thành viên của American Business Academy khi là một chiếc chìa khóa chăm sóc về tinh thần cho vốn nhân lực toàn cầu.

𝒀𝑶𝑮𝑨 𝑯𝑶𝑼𝑺𝑬
CTY TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Yoga House
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 08 9999 1554
Trụ Sở: 849/23 Luy Ban Bich, Tan Phu District
#yogahouse #yoga

View On Facebook
Gọi cho chúng tôi
 
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com