News


🎊𝐌𝐮̀𝐚 𝐡𝐞̀ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 “𝐍𝐆𝐎̂𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂”

🎊𝐌𝐮̀𝐚 𝐡𝐞̀ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 “𝐍𝐆𝐎̂𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂”
👉𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛́ 𝐦𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ Đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐂𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐒𝐮̛́𝐜 𝐊𝐡𝐨̉𝐞 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 & 𝐂𝐚̉𝐦 𝐱𝐮́𝐜 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜. Vừa qua, 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 đã thành công tổ chức sự kiện 𝐌𝐮̀𝐚 𝐡𝐞̀ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 “𝐍𝐆𝐎̂𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂” tại Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Nam Sài Gòn.

Yoga Tỉnh Thức là khi một người tập trung toàn bộ cảm xúc, cảm giác và suy nghĩ của mình vào một sự vật, sự việc mà không có bất kỳ phán xét gì. Luyện tập mindfulness là chúng ta đang luyện tập khả năng tập trung để sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc hiện tại.

Love-Beauty-Brilliant

View On Facebook
Gọi cho chúng tôi
 
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com