Tin tức


📣 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐋Ớ𝐏 𝐘𝐎𝐆𝐀 – 𝐓𝐇Á𝐍𝐆 𝟔

📣 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐋Ớ𝐏 𝐘𝐎𝐆𝐀 – 𝐓𝐇Á𝐍𝐆

📣 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐋Ớ𝐏 𝐘𝐎𝐆𝐀 – 𝐓𝐇Á𝐍𝐆 𝟔

⁉️ вạɴ đã có ĸế нoạcн ɢì cнo мùα нè ɴăм ɴαy cнưα?
✅ нãy để yoɢα нoυѕe đồɴɢ нàɴн cùɴɢ вạɴ тạo ɴêɴ мộт мùα нè ĸнỏe – đẹp – тràɴ đầy ɴăɴɢ lượɴɢ ɴнé!

𝘓ớ𝘱 𝘠𝘰𝘨𝘢 𝘊ă𝘯 𝘣ả𝘯 - 𝘥à𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘤á𝘤 𝘣ạ𝘯 𝘮ớ𝘪 𝘣ắ𝘵 đầ𝘶 𝘵ì𝘮 𝘩𝘪ể𝘶 𝘣ộ 𝘮ô𝘯 𝘠𝘰𝘨𝘢.
🗓 Lịch tập: Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6 lúc 18g30

𝘓ớ𝘱 𝘠𝘰𝘨𝘢 𝘉ầ𝘶 - 𝘨𝘪ú𝘱 𝘤𝘩𝘰 𝘤á𝘤 𝘮ẹ 𝘣ầ𝘶 𝘤ó 𝘮ộ𝘵 𝘩à𝘯𝘩 𝘵𝘳ì𝘯𝘩 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘪 ""𝘮ẹ 𝘬𝘩ỏ𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩''.
🗓 Lịch tập: Thứ 3 và Thứ 5 lúc 18g30

💞 𝘕𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘢𝘺 𝘭𝘪ê𝘯 𝘩ệ để đượ𝘤 𝘵ư 𝘷ấ𝘯 𝘮𝘪ễ𝘯 𝘱𝘩í 𝘷à 𝘵𝘩𝘢𝘮 𝘨𝘪𝘢 𝘤ù𝘯𝘨 𝘷ớ𝘪 𝘠𝘰𝘨𝘢 𝘏𝘰𝘶𝘴𝘦 𝘯𝘩é!💗

-------------------
𝒀𝑶𝑮𝑨 𝑯𝑶𝑼𝑺𝑬
𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤: fb.me/YogaHouseLBB
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 08 9999 1554
849/23 Luy Ban Bich, Tan Phu District
#yogahouse #yoga

Xem trên MXH Facebook
Gọi cho chúng tôi
 
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com