Tin tức


🤱🏻 𝓜𝓐𝓝𝓖 𝓣𝓗𝓐𝓘 𝓚𝓗Ỏ𝓔 𝓜Ạ𝓝𝓗, 𝓢𝓘𝓝𝓗 𝓒𝓞𝓝 𝓐𝓝 𝓣𝓞À𝓝, 𝓜Ẹ 𝓝𝓗À𝓝 𝓒𝓞𝓝 𝓚𝓗Ỏ𝓔 👶🏻

🤱🏻 𝓜𝓐𝓝𝓖 𝓣𝓗𝓐𝓘 𝓚𝓗Ỏ𝓔 𝓜Ạ𝓝𝓗, 𝓢𝓘𝓝𝓗 𝓒𝓞𝓝 𝓐𝓝

🤱🏻 𝓜𝓐𝓝𝓖 𝓣𝓗𝓐𝓘 𝓚𝓗Ỏ𝓔 𝓜Ạ𝓝𝓗, 𝓢𝓘𝓝𝓗 𝓒𝓞𝓝 𝓐𝓝 𝓣𝓞À𝓝, 𝓜Ẹ 𝓝𝓗À𝓝 𝓒𝓞𝓝 𝓚𝓗Ỏ𝓔 👶🏻

❣️ Một cơ hội tham gia lớp học tiền sản 𝒽𝑜à𝓃 𝓉𝑜à𝓃 𝓂𝒾ễ𝓃 𝓅𝒽í cho các mẹ bầu. Đến với lớp học này các mẹ bầu sẽ được nghe chia sẻ về các chuyên đề:
✅ Lợi ích của sanh thường - sanh mổ (ThS.BS.Lâm Hoàng Duy - Bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP.HCM)
✅ Dinh dưỡng và tăng cân trong thời kỳ mang thai (BS.CKI Đào Thị Yến Thủy - Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế BVĐK Tâm Anh TP.HCM)

‼️ Không chỉ thế, các mẹ bầu còn được trải nghiệm tập Yoga, massage và các tư vấn 🎁🎁🎁

📮 𝘾ò𝙣 𝙘𝙝ầ𝙣 𝙘𝙝ờ 𝙜ì 𝙣ữ𝙖, 𝙝ã𝙮 𝙣𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙩𝙖𝙮 đă𝙣𝙜 𝙠ý 𝙩𝙝𝙖𝙢 𝙜𝙞𝙖 𝙡ớ𝙥 𝙝ọ𝙘 𝙣𝙝é!

-------------------
𝒀𝑶𝑮𝑨 𝑯𝑶𝑼𝑺𝑬
𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤: fb.me/YogaHouseLBB
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 08 9999 1554
849/23 Luy Ban Bich, Tan Phu District
#yogahouse #yoga

Xem trên MXH Facebook
Gọi cho chúng tôi
 
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com