Tin tức


Chào các ba mẹ thân thương của nhà 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 - Mùa hè đã đến rồi các ba mẹ đã lên kế hoạch cùng con vui chơi ở đâu đó chưa?

Chào các ba mẹ thân thương của nhà 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 - Mùa hè đã đến rồi các ba mẹ

Chào các ba mẹ thân thương của nhà 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 - Mùa hè đã đến rồi các ba mẹ đã lên kế hoạch cùng con vui chơi ở đâu đó chưa? Nếu vẫn chưa thì hãy đến với ngôi nhà 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 nơi lan toả thông điệp yêu thương,chăm sóc với tình yêu thương xuất phát từ cảm xúc của bà mẹ 3 con mong muốn trao đi giá trị hạnh phúc đến gia đình,nơi cội nguồn mọi lẽ sống ❤️

𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 biết ơn hai nhà sáng lập Lavanto HappyKibu & Tupperware Lanny đã đồng hành cùng ngôi nhà 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞
trao đi giá trị lối sống xanh & cảm xúc hạnh phúc đến mọi gia đình ❤️

Hãy liên hệ ngay 𝐘𝐨𝐠𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 để đăng ký và trải nghiệm mùa hè hạnh phúc cùng con yêu!

❤️𝒴𝑜𝑔𝒶 𝐻𝑜𝓊𝓈𝑒 𝒸ả𝓂 ơ𝓃 𝓋ì 𝓈ự 𝓎ê𝓊 𝓉𝒽ươ𝓃𝑔 𝓋à đồ𝓃𝑔 𝒽à𝓃𝒽 𝒸ủ𝒶 𝓉ấ𝓉 𝒸ả 𝓆𝓊ý 𝓀𝒽á𝒸𝒽 𝒽à𝓃𝑔!

Link đăng ký =>
https://forms.gle/b4UZtmvPbFkK3Y7n6

-------------------
𝒀𝑶𝑮𝑨 𝑯𝑶𝑼𝑺𝑬
𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤: fb.me/YogaHouseLBB
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 08 9999 1554
849/23 Luy Ban Bich, Tan Phu District
#yogahouse #yoga

Xem trên MXH Facebook
Gọi cho chúng tôi
 
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com